Spotřebitelské preference a mezní užitečnost, obecné pojmy

Spotřebitelské preference jsou takovénástroj pro studium poptávky, který vám umožňuje určit, které produkty a do jaké míry jsou poptávka mezi cílovou skupinou. Rozhodnutí kupujících o spotřebě určitého zboží jsou základem pro vytvoření poptávky na trhu. Pochopení potřeb vašeho potenciálního kupujícího je klíčem k získání zaručeného zisku. Proto marketingový výzkum, jehož účelem je identifikovat tyto preference, je relevantní jak ve fázi plánování výroby, tak ve všech fázích realizace produktu, včetně kontroly jeho kvality. Samozřejmě, preference spotřebitelů samy o sobě nemohou poskytnout přesná data dostatečná k tomu, aby předpověděly, jaký druh poptávky bude produkt používat. Koneckonců poptávka vzniká pod vlivem mnoha faktorů.

Spotřebitelské preference lze měřit. Ve své analýze se používá pojem marginální užitečnost. To bylo používáno před více než 150 lety německým Gossen, jehož stoupenci se stali zakladateli rakouské a matematické školy v ekonomice. Byl to Gossen, který začal studovat spotřebitele tak pečlivě a okrajová užitečnost v jeho definici je další užitečnost odvozená z každého následného spotřebovaného dobra. Klasickým příkladem je osamělý osadník v lese a několik pytlů obilí. Pak je první taška navržena tak, aby ho zachránila před hladem, pak je pátý krmení papouškem a zábavou majitele s jeho mluvení. Je zřejmé, že v tomto případě bude užitečná pátá taška konečná.

Na základě experimentů a psychologických pozorováníekonomů 19. století. byl odvozen zákon zničení okrajové užitečnosti. Bylo zjištěno, že jelikož určitá užitečnost je nasycená, hodnota věci v očích jejího majitele se rovněž snižuje. Má okrajová užitečnost vliv na tržní cenu? Ano, samozřejmě, protože cena je určena mimo jiné okrajovou užitečností poslední části spotřebovaného zboží. Takže čím je výrobek méně dostupný, tím obtížnější je uspokojit jeho potřebu - tím vyšší bude okrajová užitečnost a tedy i cena. Jak se tento zákon týká preferencí spotřebitelů? Je to jednoduché: kupující neustále váží okrajovou užitečnost zboží a srovnává různé zboží tímto způsobem, srovnává je mezi sebou. Pokud produkt ztratí svou užitečnost, kupující ji nahradí jinou.

Obvykle jsou spotřebitelské preferencese nevztahují na jeden konkrétní produkt, nýbrž na celou skupinu. Studujeme sortiment zboží, který systematicky spotřebovává určité cílové publikum. To znamená, že mluvíme o komplexním studiu preferovaných výrobků: boty, oblečení, jídlo. V tomto případě jsou faktory ovlivňující preference objektivní (vlastní příjem, kvalita a hodnota zboží) a subjektivní (osobní vkus).

Při studiu a měření spotřebitelůpreference je nejvhodnější použít grafy. Pokud se při konstrukci použije kardinální přístup, graf celkového nebo okrajového užitku je funkcí množství spotřebovaného zboží. Předpokládá se, že kupující zařazuje výhody v rámci svého koše spotřeby podle úrovně jejich užitečnosti.

Oborový přístup předpokládá stavbukřivky lhostejnosti, tj. takové grafy, z nichž každý bod se rovná spotřebiteli dobra se stejnou úrovní užitečnosti. Další podrobnosti s těmito přístupy k měření spotřebitelských preferencí a příkladů grafů lze nalézt v odborné literatuře.

Další etapou hodnocení poptávky je korelaceidentifikované preference s finančními příležitostmi, tj. rozpočtová analýza. Volba spotřebitele je výsledkem optimalizace, když kupující rozděluje příjem, takže poslední peněžní jednotka vynaložená na každý produkt dává stejnou okrajovou užitečnost.

Podle reakce spotřebitelů na změnu cen a příjmů mohou být seskupeny do různých skupin (úroveň příjmů, druhy spotřeby) a graficky zobrazovat tržní a individuální poptávku.

</ p>
Líbí se:
0
Související články
Omezit náklady a průměrné náklady:
Teorie hospodářství: Jaká je obecná užitečnost
Okrajová rychlost substituce je - co to je?
Nominalizmus a realismus
Spotřební zboží zboží, jejich
Spotřební zboží, jejich druhy a metody
Spotřebitelské úvěry společnosti Rosselkhozbank
Mosaic Grinder: tipy pro
Zákon nabídky a poptávky, rovnovážná cena
Populární příspěvky
nahoru